تاریخ درج خبر : 1395/3/30
تعداد بازدیدها : 2362

شناسایی امواج گرانشی توسط دانشمندان

آیا میتوان باور کرد که امواج گرانشی حقیقت دارند و یافته دانشمندان یک اشتباه محاسباتی نبوده ؟ اواخر بهمن ماه سال گذشته بود که دانشمندان از سراسر جهان گرد هم آمدند تا از اثبات نظریه اینشتین پس از 98 سال بگویند و حالا امروز پس از چند ماه، برای دومین بار این امواج توسط LIGO شناسایی شدند.

رصدخانه LIGO با دو بازوی L مانند خود همچنان بهترین ساختار برای شناسایی این امواج است. دانشمندان، اطلاعات به ثبت رسیده در دسامبر 2015 را مورد مطالعه قرار دادند و به وسیله آن، یک بار دیگر امواج شناسایی شدند.

اما اکتشاف دوم یک تفاوت با دفعه اول دارد. دو سیاهچاله ای که بار اول به یکدیگر رسیده بودند و در نتیجه برخوردشان امواج پدید آمده بود بسیار بزرگ بودند اما این بار، دو سیاهچاله بسیار کوچکتر هستند. به سبب طولانی بودن زمان برخورد، بیرون کشیدن تفاوت های این امواج با حالت عادی نیز بسیار دشوار بوده و سبب خطاهای بسیاری شده است.

با این حال، شناسایی میزان حجم دو سیاهچاله کار ساده ای نبوده. از همین سو مدت زمان زیادی به طول انجامید تا دانشمندان بالاخره متوجه این موج دوم شوند.

شناسایی این نوع امواج نادر کار ساده ای نیست و نباید انتظار داشت که رصدخانه LIGO هر روز اطلاعات جدیدی منتشر سازد. پس از 5 ماه، امروز حالا اولین باری است که دوباره خبری از امواج گرانشی می شنویم و شاید تا چند ماه دیگر خبر خاصی نشنویم.

اما به هر حال یک مسئله حائز اهمیت است: امواج گرانشی حقیقت دارند و اینشتین راست می گفت.


دیدگاه شما
منبع : http://news.mit.edu/2016/second-time-ligo-detects-gravitational-waves-0615
تاریخ درج : 

تعداد بازدیدها : 2362
 

اخبار مرتبط