Recruitment

دعوت به همکاری

ما در زئوس به کار تیمی معتقدیم و پیشرفت خودمـون را در گروه پیشرفت نیروهامون میدونیم دنبال همکارهایی هستیم که علاقه به یادگیری تکنولوژی های روز و هچنین روحیه کار تیمی داشته باشند. متعهد و با اخلاق بودن برامون از همه چیز مهم تر هست

اگر شور و اشتیاق زندگی در شما هنوز زنده هست دوست دارید عضو یک تیم فعال و پویا باشید فکر میکنید توانایی ایفای نقش در یک تیم هدفمند را دارید جای شما در تیم ما خالیست فرم زیر را اطلاعات دقیق تکمیل کنید ماهم دوست داریم بیشتر با شما آشنا بشیم