اصول نوشتن محتوا مبتنی برسئو

مدیر سایت

اصول نوشتن محتوا مبتنی برسئو
محتوا یعنی هر چیزی که به زندگی خواننده ارزشی اضافه کند. محتوا بنوعی شامل اطلاعاتی است که اعتماد و اعتبار را برای مشتریان مورد هدف شما فراهم می آورد. محتوا یعنی بلاگ یا نوشته، تصویر، ویدئو، مصاحبه، اینفوگرافیک، نظرات کاربران، داستان، گیف، آهنگ، نکات، دانستن یها و . .
امروزه نوشتن محتوا مبتنی بر سئو یکی از بهترین و سریع ترین روشها و تکنیکها به منظور افزایش رتبه وب سایت است. اکثر سئوکاران به افرادی که قصد راهاندازی یک سایت و قرار گرفتن آن در صفحه اول گوگل را دارند، توصیه میکنند که بهجای صرف هزینه های گزاف مانند تبلیغات، سعی در نوشتن محتوا مبتنی بر سئو کنند، زیرا هیچچیزی مانند محتوا ناب، نمیتواند کاربران را جذب کند.
اما نوشتن محتوا مبتنی بر سئو نیز دارای تکنیکهایی است که اگر آنها را رعایت کنید، میتوانید تأثیرش را در گوگل مشاهده کنید، در غیر این صورت نوشتن حتی هزار مطلب بدون رعایت اصول سئ و، نه تنها باعث جذب کاربران نمیشود، بلکه اثری هم بر رتبه سایت شما نخواهد داشت. در ادامه این مقاله قصد داریم تا یک چک لیست کاملی را از نکات نوشتن محتوای مبتنی برسئو که هر نویسنده و متخصص باید آ نها را رعایت کند، بیان کنیم .


نکات نوشتن محتوا مبتنی بر سئو
1 . انتخاب کلمه کلیدی
هر محتوایی که قصد نوشتن آن را دارید، فقط باید بر روی یک کلمه کلیدی متمرکز باشد. از این لحاظ کلمه فقط را ب هکاربردهایم که بهتر میتوانید مطلب را برای هدفی که در نظر دارید، بهینه نمایید. درواقع، این کلمه کلیدی است که موضوع اصلی محتوای شما را تعیین میکند. آیا شما تابه حال دیده اید که نویسنده مقالهای بتواند چند موضوع را کاملاً تحت پوشش قرار دهد؟ برای همین اول ازهمه باید نسبت به نوع و هدف محتوایی که قصد نوشتن آن را دارید، کلمه کلیدی متناسب را تعیین کنید که دارای ویژگیهای زیر را باید در نظر بگیرید :
• آیا متناسب باهدف محتوای سایت است ؟
• آیا توسط بیشتر کاربران مورد جستجو قرار میگیرد؟
• میزان رقابت در این کلمه کلیدی چقدر است؟
• آیا بهتر است که کلمه کلیدی را ترکیبی انتخاب کنیم یا تکی ؟
• حالت نوشتن آن باید چگونه باشد ؟
2. انتخاب کلمه کلیدی ثانویه
کلمه کلیدی ثانویه، یعنی کلماتی که مرتبط با کلمه کلیدی اولیه هستند اما نویسنده نباید بر روی این نوع کلمات در متن خود تأکید کند، بلکه هدف آن فقط کمک به مخاطب و گوگل است تا بهتر بتواند موضوع اصلی را درک کنند و محتوای مناسب دیگر را پیدا کنند. برای اینکه ازنظر گوگل اشتباهی بین کلمه اولیه و ثانویه رخ ندهد، نکات زیر را بهتر است رعایت کنید:
• کلمه کلیدی اولیه را در مکانهای اصلی متن مانند عنوا نها، پاراگرافهای اولیه بکار ببرید .
• کلمه کلیدی اولیه را بولد یا ایتالیک کنید .
• هیچگاه کلمه کلیدی اولیه به محتوای قسمتهای دیگر لینک ندهید، بلکه این کار با کلمات کلیدی ثانویه انجام دهید.
اگر بخواهیم که کلمات کلیدی ثانویه را به گونهای تعریف کنیم، میتوانیم بگوییم که کلماتی هستند که شما در متن خود به کار میبرید اما هدف شما اول اینکه کمک به درک بهتر مطلب و لینک دهی آن به دیگر محتوای سایت است. درواقع کلمات کلیدی ثانویه به نوشتن محتوای مبتنی بر سئو کمک زیادی خواهد کرد.
3 . برای کاربران بنویسید نه موتورهای جستجو
درست است که ما تأکید میکنیم، از کلمات کلیدی در متن خود استفاده کنید اما به این معنی نیست که کاربران با خواندن محتوای شما، در هر خطی کلمه کلیدی را مشاهده کنند. چگالی کلمات کلیدی بین 1 تا 3 درصد است و بیشتر از آن، هجو بی مورد است که نه تنها کیفیت محتوای شما را کاهش میدهد، بلکه ازنظر گوگل به خاطر استفاده بی شازحد، سایتتان جریمه خواهد شد. پس به صورت ماهرانه و در مکانهای درست مانند عنوانها سعی در استفاده از کلمات کلیدی داشته باشید.
اول از همه متن خود را برای کاربر بنویسید و سپس در بررسی و مرور آن،کلمات کلیدی خود را قرار دهید.
4.بیش از 300کلمه بنویسید
تابه حال شده است که مقالهای را مطالعه کنید که کمتر از سیصد کلمه داشته باشد و بتواند اطلاعات مفیدی را به شما ارائه بدهد؟ برای اینکه ازنظر گوگل یک محتوای مبتنی بر سئو نوشته باشید، حداقل یک مقاله باید سیصد کاراکتر باشد تا هم ازنظر کاربران یک مقاله نوشته باشید و هم اینکه گوگل آن را به حساب بیاورید. گوگل محتواهای خیلی کوتاه را حتی ایندکس هم نمیکند. ازنظر ما، یک مقاله باید حداقل 700 کاراکتر داشته باشد.
5 . استفاده از کلمات کلیدی در مکانهای درست
کلمه کلیدی اگر در مکان درست به کار نرود، نمیتواند آن نتیج های را که مدنظر شماست، داشته باشد. همانطور که گفتیم که درصد چگالی کلمه کلیدی بین 1 تا3 درصد است و بیشتر از آن باعث جریمه گوگل میشود. مکانهایی که باید کلمات کلیدی را در آنجا به کار ببرید، عبارت است از:
عنوان اصلی
یکی از اولین مکا نهایی که گوگل در ایندکس محتوا بررسی میکند، عنوان است. درواقع یکی از نکات نوشتن محتوا مبتنی بر سئو است. کلمه کلیدی را حتماً باید در عنوان به کار ببرید. همچنین سعی کنید آن را اول عنوان و ب هصورت تک بنویسید. همچنین بهتر است که انگلیسی آن را هم نیز استفاده کنید. برای مثال دو عنوان زیر را در نظر بگیرید:
25 روش تولید محتوا
در حالت دوم شما علاوه بر اینکه کلمه کلیدی را در ابتدا بهکاربردهاید، انگلیسی آن را نیز قراردادید درواقع دو بار استفادهشده است اما چون یکی به صورت انگلیسی است، ازنظر گوگل مشکلی ایجاد نمیکند ولی تأثیر مثبتی در جستجوی گوگل دارد.
پاراگرا فهای ابتدایی و انتهایی
درصد کلمات کلیدی در پاراگرافهای ابتدایی و انتهایی نسبت ب هکل متن بهتر است که بیشتر باشد. در پاراگراف انتهایی که بخش نتیج هگیری است، به کار بردن کلمه کلیدی این مفهوم را به موتور جستجوگر گوگل میرساند که شما قصد نداشتهاید با به کار بردن آن در ابتدا، به نوعی قوانین را دور بزنید بلکه واقعاً به تولید محتوای ناب پرداخته اید .
عناوین میانی
به کار بردن کلمات کلیدی در عناوین میانی خیلی مهم است. اولاً به کاربران زیر عنوان به دستهبندی مطلب شما کمک بسیاری میکند که باعث راحتتر خوانده شدن مطلب توسط کاربران میشود و دوما اینکه زیر عنوا نها تأثیر مثبتی در سئو سایت دارد البته دقت کنید که زیر عناوین باید در تگهای H قرار بگیرید. یک مثال زیر عنوان، همین عناوین داخلی هستند که با عدد ما در این متن مشخص کردهایم. البته همیشه نمیتوان از کلمات کلیدی در زیر عنوانها استفاده کرد.
متاتگ توضیحات
امروزه این متاتگ، ارزشمندترین متاتگ گوگل است و گوگل خیلی به آن دقت میکند. این متاتگ قوانین دارد که باید حتماً آن را رعایت کنید مثلاً حداکثر طول کاراکتر آن 165 کاراکتر است و همچنین توصیه میکنیم که حتماً دو بار کلمه کلیدی اصلی را در آن به کار ببرید. نکته خیلی اینکه، بهتر خلاصه اصلی را در این نوع متاتگ استفاده کنید، زیرا کاربران قبل از کلیک بر روی لینک صفحه نتایج جستجو، اول از همه این تگ را میخوانند و اگر مطلب آن را مغایر با عبارت موردنیاز بدانند، هیچگاه وارد صفحه شما نمیشوند.
6 . محتوای ناب و بدون تکرار بنویسید
گوگل از محتوای کپی شده دیگر سایتها به شدت متنفر است تا جایی که اگر دریابد، سایتی مطالب دیگر سایت را کپی میکند، به شدت جریمه میکند و آن را در لیست سیاه قرار میدهد و نوشتن محتوا مبتنی بر سئو نمیداند. اگر میخواهید که مورد جریمه گوگل قرار نگیرید، حتماً منبع اصلی را انتهای متن به کار ببرید، البته ذکر عنوان منبع ب هتنهایی کفایت نمیکند و باید با استفاده از تگ هایی این مسئله را به گوگل بیان کنید، درواقع سورس اصلی را در آن تگ ها قرار دهید.
7.اشتباهات دستور زبانی و املایی نداشته باشید.
یکی از بدترین موارد برای یک نویسنده مطلب، داشتن اشتباهات املایی و دستور زبانی است. وجود حتی یک اشتباه کوچک، میتواند تجربه بدی را برای کاربر ایجاد کند که کاربر به خود بگوید، مطالب این سایت توسط هیچ شخصی کنترل نمیشود و صرفاً هدف آنها نوشتن متن بوده است. حتی داشتن این اشتباهات در گوگل تأثیرگذار است . اگر قصد نوشتن محتوا مبتنی بر سئو را دارید، صرفاً نباید به کلمات کلیدی جایگاه آ نها دقت کنید، بلکه مواردی مانند اینها هم هرچند ریز، اما تأثیرگذار هستند.
8 . لینک دهی داخلی و خارجی
ارتباط داخلی بین صفحات، یکی از نکات مهمی است که در سئوسایت تأثیر بسزایی دارد. این ارتباط داخلی نهتنها میتواند کاربران را به صفحات مرتبط دیگر هدایت کند، بلکه ازنظر گوگل هم ارزشمند است. البته این مسئله دو شرط دارد:
• صفحاتی که به هم لینک داده میشوند، ازنظر موضوع باهم دارای ارتباط باشند .
• هیچکدام از صفحات قبلاً توسط گوگل مورد جریمه قرار نگرفته باشند.

اگر صفحهای که به صفحه دیگر که ازنظر گوگل جریمه شده است، لینک میدهد، خود آن هم جریمه خواهد شد، زیرا گوگل آن صفحه لینک دهنده را به عنوان یک معرف میشناسد و معرف به یک صفحه جریمه شده همانند این است که شما، شخصی را که به هیچ وجه وجهه خوبی ندارد را در جامعه به عنوان یک شخص عالی معرفی کنید. حال خودتان قضاوت کنید؟
ارتباط به سایتهای دیگر همانند لینک داخلی است. بیشتر از لینک خارجی برای معرفی منبع اصلی مطلب استفاده میشود. نکته خیلی مهم این است که لینک خارجی را ب هصورت نوفالو کنید تا اگر صفحه منبع اصلی به هر دلیلی از دسترس خارج شد یا گوگل سایت اصلی آن را جریمه کرد، تأثیری منفی بر رتبه وبسایت شما نداشته باشد .
9. استفاده از برچسب
برچسبها امروزه دیگر هیچ جایگاهی در سئو ندارند و میتوان گفت در تکنیک محتوای مبتنی بر سئو بی اثر هستند اما برای دسته بندی مطالب کاملاً مفید هستند.
بهتر است که چند برچسب اصلی را تعریف کرده و تمامی مطالب خود را در این برچسب ها قرار دهید. البته درست است که دیگر برچسبها هیچ اثری ، اما وقتی روی آنها کلیک میکنید، دارای یک صفحه هستند که این صفحه در گوگل ایندکس میشود، پس بهتر است که نکات مهم گوگل را در ساختار آ نها رعایت کنیم.
10 . استفاده از عبارت و کلمات کلیدی در تگ های Alt و تایتل عکس
گوگل چندین حالت جستجو را برای کاربران خود ایجاد کرده است که یکی از این حالتها، جستجوی عکس است. جستجوی عکس در گوگل با استفاده از تگ Alt انجام میشود. پس خیلی مهم است که کلمات کلیدی اصلی آن صفحه را در این تگ به کار ببرید، زیرا هرچه رتبه سایت بالاتر باشد و کلمه کلیدی اصلی در آنها به کار گرفته شود، شانس نشان داده شدن عکسها در بالا، بیشتر خواهد بود. همچنین اگر عکسی کامل بارگذاری نشود، متن Alt نیز نشان داده میشود.
البته تگ تایتل هم زمانی که ماوس بر روی عکس میرود به کاربران نمایش میدهد، به هرحال این دو تگ، از نکات مهم نوشتن محتوا مبتنی بر سئو هستند.
جمع بندی
سئو به خودی خود، یک راه آسان محسوب نمی شود، اما با استفاده از ترکیب سئو و نوشتن محتوا های جذاب و کاربر پسند، می توانید قدم بزرگی در این زمینه بردارید.
مهمترین چالش در نوشتن مطلب سایت توجه به ویژگی های کاربران و خواسته های آنان است. سئو بسیار مهم است، اما جلب رضایت کاربران شما از چند کلمه کلیدی و بک لینک مهمتر است. بنابراین در نوشتن مطالب سایت همواره خواسته های آنان را در نظر بگیرید .

دیدگاه شما

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید مدیر سایت در وب سایت منتشر خواهد شد.
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
واتس آپ