دریافت جایزه ملی کارآفرین ارزش آفرین و استراتژیست در صنعت فناوری اطلاعات توسط مهندس امینی مقدم
شرکت زئوس به عنوان غرفه برتر در هفدهمین نمایشگاه الکامپ و تلکام فارس