سمینار با شکوه ارتباط موثر به سخرانی استاد محمود معظمی با همکاری شرکت طراحی وب زئوس در شیراز برگزار شد
جایزه ی ویژه ی کنفرانس ملی مدیریت نوآوری به زئوس تعلق گرفت
زئوس شایسته ی دریافت گواهینامه ی پنجمین جشنواره حامیان حقوق مصرف کنندگان
بازتاب تقدیر از منتخبین در روزنامه خبر جنوب