زئوس حامی برگزاری «کنفرانس ملی نقش منابع انسانی در استراتژی»
دریافت جایزه ملی کارآفرین ارزش آفرین و استراتژیست در صنعت فناوری اطلاعات توسط مهندس امینی مقدم
حضور در سومین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور
حضور شرکت زئوس درنمایشگاه kitex2018
نمایشگاه کیتکس در جزیره خلااق کیش با طراحی وب زئوس
شرکت زئوس اسپانسر و حامى مالى روز دندانپزشک
شرکت زئوس به عنوان غرفه برتر در هفدهمین نمایشگاه الکامپ و تلکام فارس