کارخانه فراپیشتاز
گروه صنابع خوراکی دایان
مجنمع صنعتی رضا
کارخانه محصولات غذایی تینانگین
شرکت نوآوران صنعت سبز پارس
کارخانه قند آوران فارس
شرکت لعابیران
کارخانه تولید درب ضدسرقت
گروه صنعتی پارس
کارخانه مصولات بهداشتی موژان
سپیدان سلامت
فاتح صنعت کهربا
الکتروبختگان