زئوس حامی برگزاری «کنفرانس ملی نقش منابع انسانی در استراتژی»
دریافت جایزه ملی کارآفرین ارزش آفرین و استراتژیست در صنعت فناوری اطلاعات توسط مهندس امینی مقدم
حضور در سومین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری کشور
حضور شرکت زئوس درنمایشگاه kitex2018
نمایشگاه کیتکس در جزیره خلااق کیش با طراحی وب زئوس
شرکت زئوس اسپانسر و حامى مالى روز دندانپزشک
شرکت زئوس به عنوان غرفه برتر در هفدهمین نمایشگاه الکامپ و تلکام فارس
حضور شرکت زئوس در نماشگاه جزیره قشم
دریافت تندیس و لوح سپاس غرفه برتر در دومین نمایشگاه گردشگری قشم
حضور شرکت زئوس در سیزدهمین نمايشگاه بین المللی و تخصصي تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشيمي
حضور شرکت زئوس در سومین نمایشگاه تخصصی قهوه
دریافت تندیس به عنوان غرفه برتر در سومین نمایشگاه تخصصی قهوه
حضور شرکت زئوس در اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید
حضور شرکت زئوس در نوزدهمین نمایشگاه تبلیغات،رسانه،بازاریابی
راه اندازی وب سایت شرکت نمایشگاه بین المللی استان فارس
حضور شرکت زئوس در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی تجهیزات صنعت نفت،گاز و پتروشیمی
حضور شرکت زئوس در چهارمین نمایشگاه بانک، بیمه، بورس و فرصت های سرمایه گذاری
حضور شرکت بین المللی طراحی وب زئوس در دومین نمایشگاه تخصصی آموزش و فناوریهای آموزشی
حضور شرکت بین المللی طراحی وب زئوس در چهارمین نمایشگاه تجهیزات وصنایع قهوه
حضور شرکت بین المللی طراحی وب زئوس در یازدهمین نمایشگاه ملزومات جهیزیه و ششمین نمایشگاه لیزرینگ و فروش اقساطی کالا