زئوس : طراحی سایت در شیراز | طراحی وب سایت در شیراز

تیم زئوس؛ نماینده فارس در مسابقات قهرمانی وزنه برداری جوانان کشور
پوريا اكبرى ا ز تیم طراحى وب زئوس موفق به کسب مقام سوم مسابقات قهرمانى وزنه بردارى جوانان کشور