زئوس : طراحی سایت در شیراز | طراحی وب سایت در شیراز

در پی کشتار در ایالت اورلاندو فیسبوک بار دیگر ویژگی safety check را فعال کرد