طراحی سایت-طراحی وب سایت-طراحی سایت در  شیراز

زئوس : طراحی سایت در شیراز | طراحی وب سایت در شیراز

روشهاي اجراي پروژه‌ برنامه ريزي منابع سازمان
سه روش متداول براي اجراي يك برنامه ريزي منابع سازمان وجود دارد:


_ انفجار بزرگ :اين روش بلندپروازانه‌ترين و سخت‌ترين راه ايجاد يك ERP در اين روش موسسه يكباره همه‌ سيستم‌هاي قديمي خود را كنار مي‌گذارد و يك سيستم ERPدر تمام موسسه راه مي‌اندازد. هرچند روزگاري اين روش بر ايجاد ERPها حكم فرما بود، امروزه كمتر از آن استفاده مي‌شود. واداشتن همه به پذيرش سيستم جديد به طور يكدفعه و همزمان، كاري مهيب است، چون سيستم جديد هيچ مدافعي ندارد. هيچ كس در موسسه تجربه‌ كار با آن را ندارد، بنابراين هيچ كس اطمينان ندارد كه سيستم جديد كارش را درست انجام مي‌دهد.
_ راهبرد انتخابي : اين روش به شركتهاي بزرگ توصيه مي‌كند خيلي از فرايندها را بين بخشهاي مختلف به اشتراك نگذارند، بلكه در هر بخش نسخه اي مجزا از
ERPنصب شود و تنها از طريق برخي فرايندهاي خاص (مانند نگهداري اطلاعات مالي) مشترك باشند. اين متداولترين راه است. در اين حالت هر بخش از سازمان نسخه‌ خاص خودش از ERPرا دارد كه سيستمي جدا با پايگاه داده‌اي جداست. اين سيستم ها تنها از طريق به اشتراك گذاشتن اطلاعات لازم براي به دست آوردن تصويري كلي از كار همه‌ واحدهاي موسسه (مثلا سود واحدهاي مختلف) به هم مربوط مي‌شوند، يا از طريق فرايندهايي كه در همه‌ بخشها تقريبا يكسان هستند. (مثلا مديريت منابع انساني) در اين روش ابتدا يكي از بخشها كه صبر و حوصله بيشتري دارد و درصورت پيش آمدن اشكال به اصل تجارت ضربه نمي‌زند، براي راه اندازي يك سيستم آزمايشي انتخاب و پس از رفع نقايص ERPدر اين بخش، كار روي بخشهاي ديگر آغاز مي‌شود. برنامه‌ريزي براي اين روش بلند مدت است.
_ فروكوفتن: در اين روش،
ERPطراحي را ديكته مي‌كند و تمركز تنها روي تعداد كمي از فرايندهاي كليدي است. اين روش بيشتر براي موسسات كوچكي مناسب است كه مي‌خواهند با ايجاد ERPرشد كنند. در اين روش، هدف، راه ‌اندازي سريع ERPاست و جدا شدن از روشهاي پيچيده مهندسي مجدد، با استفاده از فرايندهاي از قبل حاضر شده.‌ موسساتي كه ERPرا اينگونه به خدمت گرفته‌اند، نمي‌توانند ادعا كنند، برگشت سود زيادي از سيستم جديد برده‌اند. اغلب آنها از اين سيستم به عنوان زيربنايي براي كوششهاي بعدي استفاده مي‌كنند. چنين سيستمي فقط كمي از سيستم ‌هاي قديمي بهتر است، چون كاركنان را وادار به تغيير هيچ يك از عادات قديمي‌شان نمي‌كند.
يكي از موثرترين روشهاي اجراي
ERP، استفاده از تجربيات شركتهاي موفق و پيشرو در اين زمينه است. آشنايي با تجربيات صدها شركت برتر در اقتصاد جهاني و به كارگيري هزاران روش و فرايند نوين، موجب گشايش بسياري از گره هاي كنوني سازمانها و ايجاد روشهاي جديد به منظور پيوستن به جمع پيشروان فناوري اطلاعات و استفاده كننده از فناوريهاي مهندسي مجدد و سپس مديريت روابط مشتري و برنامه ريزي منابع سازمان مي‌شود.

 


منبع :

تاریخ درج خبر : 1392/2/16
تعداد بازدیدها : 1917
برچسب ها

اخبار مرتبط

دیدگاه شما