انواع سیستمهای نرم افزاری از نظر کاربردی

سیستمهای کوچک تک منظوره سیستمهای جزیره ای

-سیستمهای کوچک تک منظوره : این سیستمها بصورت پکهای آماده عرضه می شوند که شامل خلاصهای از بسیاری از عملکردهای حسابداری می باشد تمام عملیات مربوط به موجودیهای نقدی وبانکی و خرید و فروش و صدور اسناد حسابداری و کنترل موجودی کالاها را شامل می شود.
این سیستمها معمولا مورد نیاز مشاغل کوچک می باشند  معمولا برای مشاغل 1 تا 5نفره است

فرایند حسابداری در این سیستمها بسیار ساده است مثلا فرایند فروش کالا

درخواست مشتری -------->  فاکتور فروش ----سند حسابداری فروش
شرکتهای شاغل در این زمینه:

مانند سیستمهای شرکتهاطرفه نگار ، برلیان ، آسان ، رافع ، و غیره


2-سیستمهای جزیره ای :
مجموعه ای از سیستمهایی مالی و اداری می باشد که هر کدام بصورت جداگانه عمل می کندو توسط کاربر اطلاعات بین سیستمها رد و بدل می شود . مثلا در سیستم فرش فاکتور فروشصادر می شود و سپس بصورت جداگانه در سیستم صدور سند توسط کاربر سند حسابداری صادر میشود البته این سیستمها تکامل یافته سیستمهای تک منظوره است و می تواند در برخی مواردبین اجزای ان ارتباط باشد ولی این ارتباط ضعیف است . در سیستم های جزیره ای ما می توانیمبه راحتی با تغییرات کنار بیاییم، چون هر مجموعه کار خود را جداگانه انجام می دهد،ابزار ساده تر است، نقش انسان بیشتر است و در واقع سطح نیازها به سیستم و توقعات پایینتر است.
 


منبع : مرکز طراحی وب زئوس

تاریخ درج خبر : 1391/12/7
تعداد بازدیدها : 3176

اخبار مرتبط

دیدگاه شما