تاریخ درج خبر : 1401/1/14
تعداد بازدیدها : 104

نوروزت نوروز، آسمانت آسمان

 

بنویس، بنویس، بنویس
بخند، بنویس
ببین، نگاه کن، بنویس
بگو، بنویس
بیا، بنویس
بنشین، بنویس
آرزو کن
آرزوهایت را بنویس
آرزو کن
ننوشتی هم ننویس، اما آرزو کن
آرزو را فراموش مکن
آرزو کن تا به آسمان برسد
آسمان به اعتبار تو آسمان است

نوروزت نوروز، آسمانت آسمان

 

 


دیدگاه شما
منبع : مرکز طراحی وب زئوس
تاریخ درج : 

تعداد بازدیدها : 104
 
برچسب ها