زئوس : طراحی سایت در شیراز | طراحی وب سایت در شیراز

تاریخ درج خبر : 1398/4/26
تعداد بازدیدها : 12958
بهترین نکات اصلاحی برای کسب و کارتان را از مشتریان ناراضی خواهید شنید

بهترین نکات اصلاحی برای کسب و کارتان را از مشتریان ناراضی خواهید شنید .این که یک مشتری به خاطر نارضایتی سازمان ما را ترک کند، بسیار طبیعی است.
از آنجایی که ما هرگز نمی توانیم همه را راضی نگه داریم مهم این هست که چگونه بتوانیم ناراضی ها را به جمع مشتریان راضی بازگردانیم.

 


منبع : مرکز طراحی وب زئوس
تاریخ درج : 

تعداد بازدیدها : 12958
 

اخبار مرتبط

دیدگاه شما