ارتباطات و فناوری اطلاعات دستورالعمل و شرایط ورود شرکتهای خارجی نرم افزاری و سخت افزاری به بازار ایران را با هدف محفوظ ماندن سهم بازار بومی محصولات فناوری اطلاعات، تدوین می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، شروط حضور شرکتهای خارجی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران با لغو تحریم ها، از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات در حال تدوین است تا شرکتهای خارجی نرم افزاری و سخت افزاری که تمایل به ورود به بازار ایران را دارند براساس ضوابط و قوانین مشخص در این بازار فعالیت کنند.

 

در این آیین نامه، شرکتهای خارجی که قرار است در داخل ایران نمایندگی داشته باشند باید ملاحظات و قوانین کشور را رعایت کنند.

 

براساس شروط درنظر گرفته شده برای فعالیت شرکتهای خارجی نرم افزاری و سخت افزاری در ایران، راه اندازی مراکز آموزشی و انتقال دانش فنی و نیز تامین نیروی انسانی متخصص از جمله نیروهای بومی مدنظر است.

 

شرکتهای خارجی خدمات دهنده حوزه سخت افزار و نرم افزاری باید تحت شرایطی در کشور فعال شوند که بازار فعلی محصولات بومی از دست نرود، چرا که بسیاری از شرکتهای ایرانی در شرایط تحریم موفق شدند محصولات بومی طراحی و راه‌اندازی کنند. به همین دلیل وزارت ارتباطات قصد دارد در شرایط جدید که شرکتهای سخت افزاری و نرم افزاری با ارائه خدمات وارد بازار ایران می شوند، سهم بازار بومی محفوظ باقی بماند و شرکتهای داخلی هم بتوانند در این کسب و کار بیش از پیش فعال شوند.

 

در این آیین نامه، ضوابط داخلی برای تامین کنندگان تجهیزات، توسعه دهندگان نرم افزار و صنعت داخلی و نیروی انسانی بومی پس از تحریم، دیده شده است. همچنین طبق آیین نامه در حال تدوین، سرویس دهندگان مراکز توزیع محتوا (CDN ) نیز با رعایت ملاحظات و موازین کشور می توانند فعالیت کنند و سرویسهایشان را در داخل کشور به کاربران داخلی ارائه دهند.

 

هم اکنون تمامی زیرمجموعه های وزارت ارتباطات از جمله سازمان فناوری اطلاعات و شرکت ارتباطات زیرساخت، پیشنهادات خود را برای تدوین این شرایط و ضوابط اعلام کرده اند که این آیین نامه از سوی معاونت برنامه ریزی وزارت ارتباطات در حال جمع بندی و نهایی شدن است.